Storten: Alleen voor inerte stromen en afval stromen die momenteel nog niet be-verwerkt kunnen worden tot bruikbaar product.

Het terugbrengen van het aantal tonnen gestort afval is al lang een speerpunt van het afvalstoffenbeleid in Nederland. Om het storten terug te brengen zijn veel maatregelen ingezet, zoals het bevorderen van preventie, recycling en tot het uitvaardigen van stortverboden en het instellen van een storttax op herbruikbaar en brandbaar afval.
In het LAP 2009-2021 het Landelijk Afvalstoffen Plan, dat sinds 2009 van kracht is, is ingezet op een verdere teruggang van de hoeveelheid te storten afval tot 1,4 miljard kilogram onbrandbaar afval in 2015. Om dit te bereiken wordt onder meer gestreefd naar een optimale benutting van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden gerecycled, en ingezet op voorkoming van het ontstaan van dergelijk stromen, zie 
http://www.cradletocradle.nl/  

Vul een "postcode" of "plaatsnaam" in, bepaal de "straal" rond de postcode of plaatsnaam, druk op "enter (>>)" en vindt een Stortplaats.

Postcode of Plaats Straal KM
Er zijn geen resultaten gevonden. Maak uw straalgebied groter.
Inloggen
Winkelwagen
Items:
0

Totaal:
0,00

Bekijk - bestel - betaal
Concept & Realisatie: Estrategy