Haven ontvangstinstallaties:

De wetgeving om het milieu van het water te beschermen doorloopt al heel lang een geleidelijk proces naar aanscherping. De verdragen, wetten en voorschriften op dit gebied vergen veel tijd en dat komt door het mondiale karakter van de scheepvaart op zee. Wat onder de International Maritime Organisation IMO-verband of Europees wordt afgestemd, heeft alleen dan effect wanneer alle zeevarende landen dit in wet- en regelgeving vastleggen, erkennen en deze regels vervolgens ook handhaven.

Het IMO-verdrag ter preventie van vervuiling van de zee door olie (MARPOL) is de internationale koepelorganisatie voor vrijwel alle maritieme milieubescherming. In de loop van jaren zijn aan dit verdrag vele bijlagen gehecht die de werking ervan uitbreiden naar ook andere afvalstoffen als olie. Zo is in bijlage 5 een totaalverbod op het lozen van afvalstromen afgesproken en stelt bijlage 6 normen voor emissies via verbrandingsgassen met stikstof, zwavel en stoffen die de ozonlaag aantasten. De MARPOL-voorschriften zijn in de Nederlandse wetgeving uitgewerkt in de Wet ter voorkoming verontreinigingen door schepen. Deze wet regelt en organiseert ook het gebruik van haven ontvangstinstallaties voor scheepsafvalstoffen en oliehoudende stromen.

Vul een "postcode" of "plaatsnaam" in, druk op "enter (>>)" en vindt een haven ontvangstinstallaties.
Postcode of Plaats Straal KM
Er zijn geen resultaten gevonden. Maak uw straalgebied groter.
Inloggen
Winkelwagen
Items:
0

Totaal:
0,00

Bekijk - bestel - betaal
Concept & Realisatie: Estrategy