Gevaarlijkafval inzamelaars: Voor advies over veilig opslaan, verpakken en inzamelen van gevaarlijke rest-en afvalstromenstromen.

Wanneer is afval gevaarlijk en wanneer niet. Er zijn diverse criteria mogelijk. 
Is het gevaarlijk als het chemisch-afval is? Is het gevaarlijk wanneer het een scherp voorwerp betreft? Is het gevaarlijk wanneer het anderen kan schaden? Is het gevaarlijk als het afval milieu belastend is? 

Er zijn zoveel mogelijke redenen waarom afval gevaarlijk kan zijn. Afval kan al gevaarlijk zijn als het een paar weken staat. Echter vooral als afval niet kan worden verwerkt en het chemisch verontreinigd het is, is het erg gevaarlijk.
 
Onder gevaarlijk afval verstaat voorkomafval.nl het afval dat gevaarlijk is of kan zijn voor onze leef omgeving met alles wat daar in leeft. Voorbeelden zijn afvalstoffen die zware metalen, PCB's (polychloorbifenylen)  of chemicaliën bevatten. Ook afgewerkte olie, oliefilters, batterijen en accu's behoren tot de reeks gevaarlijk afval. Voor andere stoffen, zoals beitsbaden en oplosmiddelen, geldt dat ook deze in bepaalde samenstellingen worden gerekend tot het gevaarlijk afval. De Europese lijst afvalstoffen http://www.euralcode.nl/  biedt een overzicht van alle afvalstoffen en geeft per stof aan of er al dan niet sprake is van gevaarlijk afval. 

Bent u een Gevaarlijk afval inzamelaar, en wilt u ook op onze website vermeld worden, neem dan contact met ons op: kopoppe@outlook.com

Vul een "postcode" of "plaatsnaam" in, bepaal de "straal" rond de postcode of plaatsnaam, druk op "enter (>>)" en vindt een Gevaarlijk afvalinzamelaar. 
Postcode of Plaats Straal KM

Inloggen
Winkelwagen
Items:
0

Totaal:
€ 0,00

Bekijk - bestel - betaal
Concept & Realisatie: Estrategy